Fysioterapeuttinen jälkitarkastus

Tarkastuksen tekee aina äitiysfysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti, joka on käynyt Fysioterapeuttinen jälkitarkastus -koulutuksen.

Palvelu on kestoltaan 90min ja se on suunnattu synnyttäneille äideille. Palvelu täydentää neuvolan tarjoamaa synnytyksen jälkeistä tarkastusta, jonka tekee lääkäri, kätilö tai terveydenhoitaja. Käynti tarjoaa äidille mahdollisuuden olla keskiössä vauvan syntymän jälkeen. Käynnin sisältö tarjoaa näyttöön perustuvia vastauksia synnyttäneen mieltä askarruttaviin kysymyksiin, sekä mahdollisuuden keskustella äitiyteen ja muuttuneeseen kehoon liittyvistä asioista koulutetun ammattilaisen kanssa. Käynti sisältää kattavan arvion synnyttäneen toiminta- ja suorituskyvystä. Käynnin tarkoitus on auttaa ja tukea äitiä ymmärtämään palautumassa olevaa kehoa.

Milloin olisi hyvä varata aika fysioterapeuttiseen jälkitarkastukseen?

Käynnille voi tulla heti kun itsestä tuntuu hyvältä lähteä liikkeelle. Ei siis tarvitse odottaa neuvolan jälkitarkastusta, vaan ajan voi halutessaan varata myös ennen tätä. Mikäli äitiysfysioterapia on täysin uutta, voi olla hyödyllistä tulla käynnille melko piankin synnytyksen jälkeen jolloin keskitytään kuitenkin enemmän keskusteluun, ohjaukseen ja asiakkaan kuunteluun. Pidämme juuri näitä, keskustelua ja ohjausta erittäin tärkeänä varsinkin oireiden ennaltaehkäisyn kannalta!

Jännesauman (vatsalihasten erkauma) palautumista voidaan arvioida luotettavimmin n. 3kk synnytyksen jälkeen. Toki suuntaa antavaa tutkimusta ja ohjausta voidaan antaa jo ennen tätä. Mikäli toivot, että käynnillä tutkitaan lantionpohjan tilanne sisätutkimuksella on hyvä odottaa ainakin jälkivuodon loppumiseen saakka.


Vauvat ovat aina tervetulleita mukaan vastaanotolle, mutta varsinkin fysioterapeuttinen jälkitarkastus on hieman normaalia pidempi aika. Käynti sisältää paljon asiaa, jonka sisäistäminen voi olla helpompaa silloin kun tilanne on rauhallinen ja äidillä on mahdollisuus keskittyä rauhassa käynnin sisältöön.

SUHK Maman palvelut löydät yhdeksästä eri toimipisteestä Helsingistä ja Espoosta. Varaa aika vastaanotolle!