Lantionpohjan fysioterapia

Fysioterapia on avainasemassa erilaisten lantionpohjan toimintahäiriöiden tunnistamisessa ja kuntoutuksessa. Lantionpohjan toimintahäiriöistä voivat kärsiä kaikenikäiset naiset ja miehet.

Naisen lantionpohjalle erityisiä vaatimuksia asettavat raskaus, synnytys, sekä hormonaaliset muutokset. Toimintahäiriöitä ovat: virtsankarkailu, ulosteen- ja ilmankarkailu, virtsaamis- ja ulostamisvaikeus, yhdyntäkivut sekä laskeumat.

Miesten lantionpohjan toimintahäiriöitä ovat virtsaamiseen ja ulostamiseen liittyvät ongelmat, lantionpohjan kiputilat sekä seksuaalitoimintojen häiriöt. Seksuaalitoimintojen häiriöitä ovat mm. erektio- ja siemensyöksyhäiriöt.

Lantionpohjan lihasten toimintaa arvioidaan fysioterapiassa haastattelemalla, lantionpohjan lihasten manuaalisella palpaatiolla pinnallisesti tai toiminnallisen sisätutkimuksen keinoin. Asiaa lähestytään kokonaisvaltaisesti tutkaillen mm. arjen ja harrastuksen kuormitustekijöiden vaikutusta, asentoa, hengitystä, liikkuvuutta ja kehonhallintaa. Lantionpohjan toimintahäiriöiden hoidossa harvoin harjoittelu keskittyy vain tälle nimetylle alueelle, vaan pyritään vaikuttamaan mm. kehon paineen säätelymekanismeihin hyvän ja kestävän hoitotuloksen saavuttamiseksi.

Ohjattu harjoittelu auttaa sinua tiedostamaan lantionpohjan toimintaa paremmin, joka motivoi harjoitteluun. Harjoittelu perustuu aina jokaiselle yksilöllisesti laadittuun hoitosuunnitelmaan, jonka etenemistä seurataan. Tutkimisen ja harjoittelun apuvälineenä on mahdollista käyttää sähköhoitoa tai EMG biopalauteharjoittelua, josta asiakas saa välittömän visuaalisen palautteen lantionpohjan lihasten toiminnasta.

Toimiva lantionpohja on tärkeä osa hyvinvoivaa kehoa. Hyvinvoiva lantionpohja on kivuton, mutta tunteva. Lihaksista löytyy kaikki perusvoimaelementit – voimaa, kestävyyttä ja nopeutta sekä rentoutumiskykyä. Lantionpohjan aktivoituessa sen supistuksen suunta on ylöspäin ja se pystyy reagoimaan siihen kohdistuviin paineisiin. Lantionpohjan kunnosta huolehtiminen kuuluu kaiken ikäisille läpi elämän.

Suhk Mamalla jokainen fysioterapeutti on erikoistunut naisten lantionpohjan toimintahäiriöiden hoitoon.

Varaa aika!