LANTIONPOHJAN TOIMINTAHÄIRIÖT JA NAISEN SEKSUAALINEN HYVINVOINTI

Arviolta kolmasosalla naisista on jokin lantionpohjan toimintahäiriö. Lantionpohjan toimintahäiriöitä ovat virtsan ja ulosteen pidätyskykyyn liittyvät ongelmat, emättimen laskeumat, lantionpohjan kiputilat ja seksuaalitoimintojen häiriöt. Naisen seksuaalitoimintojen häiriöiksi määritellään seksuaalinen haluttomuus, kiihottumis- ja orgasmihäiriöt. Seksuaalinen hyvinvointi on tärkeä osa ihmisen yleistä hyvinvointia. Seksuaalista hyvinvointia edistää se, että henkilö voi elää oman sukupuolensa kokemuksen ja seksuaalisen identiteettinsä mukaista elämää ja on riittävän tyytyväinen seksuaaliseen minäkuvaansa.

Lantionpohjan toimintahäiriöt heijastuvat usein koko kehon olemukseen ja toimintaan. Tutkimusten mukaan lantionpohjan toimintahäiriöt heikentävät naisen elämänlaatua ja kehonkuvaa. Naiset, joilla on lantionpohjan toimintahäiriöitä, tuntevat todennäköisemmin häpeän ja masennuksen tunteita sekä minäkuvan alentumista. He kokevat itsensä epätodennäköisemmin fyysisesti viehättäviksi.

Kirjallisuuskatsauksen mukaan merkittävimmät tekijät, jotka heikentävät naisten seksuaalisia kokemuksia, ovat laskeumapotilailla huoli siitä, miltä heidän emättimensä näyttää, ja virtsankarkailusta kärsivillä pelko siitä, että virtsa karkaa yhdynnän aikana. Ulosteenkarkailu aiheuttaa puolestaan pelkoa likaantumisesta. Seksuaalisesti aktiiviset naiset ovat raportoineet virtsankarkailun aiheuttavan libidon laskua, limakalvojen kuivuutta ja yhdyntöjen kivuliaisuutta. Naiset, joilla laskeuma tulee emättimen ulkopuolelle, ovat ilmoittaneet eristäytymisen tunnetta, viehätysvoiman katoamista ja välttäneet seksuaalista kumppanuutta.

Epidemiologisten tutkimusten mukaan seksuaalitoimintojen häiriöt vaikuttavat naisen elämänlaatuun yhtä paljon kuin krooninen selkäkipu tai virtsankarkailu. Naiset, joilla on seksuaalista haluttomuutta, ovat myös tyytymättömämpiä seksuaalielämäänsä, kumppaniinsa ja parisuhteeseensa yleensä. Lisäksi heillä esiintyy enemmän negatiivisia tunnetiloja, kuten turhautumista, toivottomuutta, vihaa, huonoa itsetuntoa ja kokemusta naisellisuuden menettämisestä.

Tässä blogikirjoituksessa aihetta on avattu tutkimusten ja kirjallisuuden mukaan eli se ei tarkoita sitä, että kaikilla, joilla on lantionpohjan toimintahäiriöitä, olisi näitä edellä mainittuja tunteita, ja että kaikki kokisivat oireiden heikentävän elämänlaatuansa. Mutta jos sinulla on lantionpohjan toimintahäiriö, jonka koet heikentävän elämänlaatuasi, niin muistathan, että siihen on mahdollista hakea apua.

Lantionpohjan fysioterapia on tärkeässä roolissa lantionpohjan toimintahäiriöiden kuntoutuksessa. Fysioterapian toteutus on aina yksilöllistä ja kokonaisvaltaista, ja se perustuu asiakkaan toiveisiin ja tavoitteisiin. Kaikki keskustelunaiheet ja tunteet ovat sallittuja vastaanotolla. Seksuaalisuuteen liittyvien asioiden puheeksi ottaminen voi tuntua joskus vaikealta. Aiheeseen perehtynyt terveydenhuoltoalan ammattilainen ottaakin asian puheeksi ja antaa näin asiakkaalle luvan puhua myös seksuaalisuuteen liittyvistä asioista – jos asiakas itse haluaa. Lantionpohjan toimintahäiriöiden kuntoutuksella on mahdollista vaikuttaa positiivisesti naisen elämänlaatuun ja seksuaaliseen hyvinvointiin. <3

Äitiys- ja lantionpohjan fysioterapeutti, seksuaalineuvoja Jaana Torri

Lähteet:

Apter, D. ym. 2020. Seksuaalilääketiede. Toim: Brusila, B., Kero, K., Piha, J. & Räsänen, M. Duodecim.

Apter, D ym. 2006. Seksuaalisuus. Toim: Apter, D, Väisälä, L. & Kaimola, K. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Ferreira, C.H., Dwyer, P.L., Davidson, M., De Souza A., Ugarte, J.A. & Frawley, H. The effect of pelvic floor muscle training on female sexual function: a systematic review. 2015.

Heiskanen, J., Jernfors, V., Parantainen, A., Camut, M., Isotalo, A., Luomala, T., Sinisalo, M., Törnävä, M., & Palomäki, K. 2020. Lantionpohjan fysioterapia. Lantionpohjan toimintahäiriöiden oppi- ja ammattikirja terveydenhuollon ammattilaisille. Lahti: VK-Kustannus Oy.

Heusala, K. 2008. Naisen orgasmi. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy.

Kontula, O. & Sandberg, T. 2012. Halut jäissä? Naisten seksuaalisen halun puute. Vaasa: Kirjapaino Oy Fram Ab.

Sacomori, C., Virtuoso, J.S., Kruger, A.P. & Cardoso, F.L. Pelvic floor muscle strength and sexual function in women. 2015.

Segedi, L.M., Ilic, K.P., Curcic, A., Visnjevac, N. Quality of life in women with pelvic floor dysfunction. 2011.

Tiitinen, A. Lääkärikirja Duodecim. 28.9.2020. Luettu 9.10.2020. www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01122

Verbeek, M. & Hayward, L. Pelvic Floor Dysfunction And Its Effect On Quality Of Sexual Life. 2019.