Miesten lantionpohjan fysioterapia

Miesten lantionpohjan lihakset

Myös miehillä on lantionpohjan lihakset ja lantionpohjan toimintahäiriöitä, vaikka niistä harvemmin kuulee puhuttavan. Lantionpohjan lihasten tehtävä on kannatella lantion elimiä sekä miehillä virtsarakkoa ja peräsuolta. Lantionpohjan lihakset ovat tärkeä osa keskivartalon syvää tukea ja ne osallistuvat vatsaontelon paineen säätelyyn yhdessä pallean, vatsa- ja selkälihasten kanssa. Lantionpohjan lihakset säätelevät virtsan, ilman ja ulosteen ulospääsyä. Lantionpohjan lihasten hyvällä toiminnalla voidaan tukea myös seksuaalitoimintoja

Toimiva lantionpohja on tärkeä osa hyvinvointia. Hyvinvoiva lantionpohja on kivuton ja vahva. Lantionpohjan toimintahäiriöillä on valtava merkitys henkilön elämään ja lantionpohjan fysioterapialla voidaan päästä toimintahäiriöistä eroon tai ainakin helpottaa oireita ja näin saada parannusta elämänlaatuun. Lantionpohjan lihaksistosta tulisi löytyä kaikkia voiman osa-alueita eli nopeusvoimaa, maksimivoimaa ja kestävyysvoimaa.

YLEISIMMÄT SYYT TULLA LANTIONPOHJAN FYSIOTERAPIAAN

Miesten yleisimmät lantionpohjan toimintahäiriöt ovat erilaiset kiputilat, rakon toiminnan häiriöt (kuten tyhjenemisvaikeudet ja virtsankarkailu) ja häiriöt seksuaalitoiminnoissa. Näihin kaikkiin voidaan vaikuttaa fysioterapian keinoin, kun se on yksilöllisesti suunniteltu ammattilaisen toimesta asiakasta kuunnellen. 

KIPU JA YLIJÄNNITTYNYT LANTIONPOHJA

Kipuja ja ylijännittyneisyyttä lantionpohjan alueella esiintyy erityisesti nuoremmilla miehillä. Oireina voi olla kipu, kireyden tunne, seksuaalitoimintojen häiriöt, haasteet virtsaamisessa tai ulostamisessa. Kipua ilmenee usein välilihan, peräaukon, kivesten ja / tai peniksen alueella, mutta myös alavatsalla, pakaroiden ja reisien alueella. Kipu voi olla jatkuvaa tai sen voi yhdistää johonkin tiettyyn toimintoon tai tapahtumaan. Kivun laukaisevia tekijöitä voi olla esimerkiksi istuminen, virtsaaminen, stressi, erektio tai laukeaminen, ja raskaat urheilusuoritukset. 

Kroonisesta eturauhasen tulehduksesta (CP) kärsii noin 14 prosenttia suomalaisista miehistä. Eturauhasen tulehdukset voidaan jakaa bakteeriperäisiin ja ei-bakteeriperäisiin. Bakteeriperäisen tulehduksen aiheuttajana on suoliston bakteeri tai sukupuolitauti, jolloin esiintyy kivun lisäksi on korkeaa kuumetta ja hoitona käytetään antibioottia. Ei-bakteeriperäisen tulehduksen aiheuttajana on usein stressi tai mekaaninen hankaus. Kroonisessa lantionpohjan kipuoireyhtymässä (CPPS) eli pitkittyneessä eturauhasen kivussa ei ole enää tulehdusta, vaikka tulehdus on voinut olla kivun aloittajana. Taustalta löytyy usein lantionpohjan lihasten kireyttä, mikä voi aiheuttaa säteilevää kipua myös muualle lantion, vatsan ja alaselän alueelle. Kipujen ilmaantuminen, kesto ja voimakkuus vaihtelee yksilöllisesti. Osalla on oireita jatkuvasti, toisilla ne ilmaantuvat jaksoittain. Myös kipujen laukaisevat tekijät voivat vaihdella.

Jännittyneisyyttä lantionpohjassa voivat ylläpitää erilaiset kiputilat, vammat, stressi ja traumat. Jatkuva jännitystila heikentää lihasten tunnistamista ja saattaa ilmetä vaikeutta tiedostaa milloin lihasta jännitetään ja milloin rentoutetaan. Jatkuva jännitys saattaa heikentää verenkiertoa lihaksissa, jolloin lihakset alkavat aistimaan kipua eivätkä välttämättä pysty aktivoitumaan oikeassa järjestyksessä muiden lihasten kanssa. Kireydet voivat vaikuttaa aluksi vain pienellä alueella, paikallisesti, mutta pitkittyessään kireydet voivat alkaa vaikuttaa myös ympärillä oleviin rakenteisiin. 

RAKON TOIMINNANHÄIRIÖT 

Virtsankarkailua voi esiintyä kaiken ikäisillä, mutta yleisempää se on hieman vanhemmilla miehillä. Iän myötä yleistyvät myös eturauhasen vaivat. Eturauhanen on miesten sukurauhanen, ja se sijaitsee virtsarakon alapuolella. Virtsaputki kulkee virtsarakosta eturauhasen läpi, ja näin eturauhasen häiriöt voivat vaikuttaa myös virtsaamiseen. Kasvaessaan eturauhanen saattaa painaa virtsaputkea tai rakkoa ja näin vaikeuttaa rakon tyhjenemistä tai vaikuttaa virtsanpidätyskykyyn

Eturauhasen liikakasvu on normaali ikääntymiseen liittyvä ilmiö ja sen estämiseksi ei ole keinoja. 80 prosentilla yli 60-vuotiasta miehistä voidaan todeta eturauhasen liikakasvua, ja heistä noin 40 prosenttia kokee eturauhasen liikakasvun oireita. Oireita voivat olla:

 • Virtsaamisen aloittamisen vaikeus
 • Virtsasuihkun heikkeneminen ja rakon huono tyhjentyminen
 • Ponnistelun tarve virtsatessa
 • Virtsaamispakko 
 • Tihentynyt virtsaamistarve ja yövirtsaisuus
 • Virtsankarkailu ja tiputtelu virtsauksen jälkeen

Jos oireet alkavat alle 50-vuotiaalla tai ne alkavat nopeasti tai esiintyy verivirtsaisuutta, on syytä hakeutua lääkäriin. Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä. Suomessa se todetaan vuosittain 5000 miehellä. Sairastuneiden keski-ikä diagnoosin hetkellä on 70 vuotta. Eturauhassyövän ensioireet ovat voivat olla samoja kuin eturauhasen liikakasvussa. Myös eturauhasen höyläys tai poisto vaikuttaa lantion anatomiaan, ja monella esiintyykin virtsankarkailua sekä seksuaalitoimintojen häiriöitä sen jälkeen.

HÄIRIÖT SEKSUAALITOIMINNOISSA

Haasteet seksuaalitoiminnoissa on myös syy hakeutua lantionpohjan fysioterapiaan. Lantionpohjan fysioterapialla voidaan auttaa muun muassa erektiohäiriöissä ja siemensyöksyn häiriöissä. Hyvä verenkierto lantionpohjan alueella ja lantionpohjan lihasten hyvä voimataso tukee erektiota. Myös hyvät elintavat ovat tärkeässä roolissa erektiohäiriöiden hoidossa. Lantionpohjan lihasten tahdonalaisella supistuksella voidaan vaikuttaa siemensyöksyn häiriöihin. Fysioterapiassa voidaan harjoitella lantionpohjan tahdonalaista supistusta, jonka asiakas voi viedä käytäntöön kotonaan. 

Oli syy lantionpohjan kipu, rakon toimintahäiriöt, seksuaalitoiminnan häiriöt tai jokin muu lantionpohjan alueella esiintyvä haaste, on lantionpohjan fysioterapiasta varmasti hyötyä. 

MITÄ LANTIONPOHJAN FYSIOTERAPIASSA TAPAHTUU?

Lantionpohjan fysioterapia alkaa kattavalla alkuhaastattelulla ja tutkimisella, jonka jälkeen yhdessä asiakkaan kanssa määritellään tavoitteet fysioterapialle. Fysioterapeuttinen tutkiminen voi pitää sisällään eri alkuasennoissa (seistessa, istuessa, makuuasennossa) tehtäviä eri liikkeitä ja niiden arvioimista. Lantionpohjan lihastoimintaa voidaan arvioida esimerkiksi EMG-laitteella tai palpoimalla eli käsin tunnustellen. Palpointi voi tapahtua sisäisesti peräaukon kautta tai ulkoisesti – tilanteen ja asiakkaan toiveiden mukaan. Kaikessa tutkimisessa huomioidaan asiakkaan toiveet eikä mitään tutkimistapaa tehdä, mikäli asiakas ei sitä halua. On mahdollista, että ensimmäisellä kerralla vasta keskustellaan eri tutkimisvaihtoehdoista, jos asia pohdituttaa enemmän. 

Fysioterapian toteutus suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan tavoitteisiin ja toiveisiin sopivaksi. Fysioterapia pitää aina sisällään ohjausta ja neuvontaa sekä terapeuttista harjoittelua. Lisäksi fysioterapiassa voidaan tehdä myös manuaalisia käsittelyjä esim. kivun lievityksenä, ja käyttää sähköä apuna lihasten aktivoimisessa, kivun hoidossa tai rakon ja suolen hoidossa. Asiakkaalle ohjataan tietenkin aina myös kotiharjoitteet. Jo yhdestä käynnistä voi olla merkittävää hyötyä, mutta usein tarvitaan useampi käynti. Hoitojakson pituus suunnitellaan aina asiakkaan kanssa yhdessä. 

LANTIONPOHJAN LIHASTEN HARJOITTELU

Lantionpohjan lihasten harjoittelu ja sen annostelu on aina yksilöllistä eikä ole mitään kaikille sopivaa ohjetta. Lantionpohjan lihasten harjoittelu lähtee kuitenkin aina lihasten tunnistamisesta liikkeelle. Lantionpohjan lihasten tunnistamisharjoitteet voi tehdä eri alkuasennoissa. Yksi hyvä tapa voi olla esimerkiksi istua pyyherulla päällä. Pyyherulla saattaa helpottaa lantionpohjan lihasten aktivoinnin ja rentoutumisen tunnistamista. Supistuessaan lantionpohja kohoaa hieman ylöspäin, jolloin kontakti pyyherullaan kevenee ja taas rentoutuessaan lantionpohjan kontakti pyyherullaan laajenee. 

Miesten lantionpohjan lihasten harjoitus
Pyyherulla avuksi miesten lantionpohjan lihasten harjoitteluun.

Aloita näin: 

 1. Kääri pyyhe napakaksi rullaksi.
 2. Aseta pyyhe tuolille ja istu pyyherullan päälle niin, että pyyherulla kulkee istuinkyhmyjen välistä.
 3. Hae itsellesi ryhdikäs mutta rento asento. Tuo jalat eteen ja jalkapohjat alustaan. 
 4. Tunnustele alkuun missä lantionpohja ylipäätään on. Tee alkuun painonsiirtoja puolelta toiselle ja eteen-taakse suunnassa. 

Apuna aktivoinnissa käytetään usein erilaisia ohjaussanoja, jotka auttavat hahmottamaan supistusta paremmin. Esimerkkejä näistä ohjaussanoista ovat:

 • Kuvittele, että katkaiset virtsasuihkun
 • Lyhennä penistä
 • Nosta peniksen tyveä
 • Nosta kiveksiä
 • Supista peräaukkoa

Tärkeää on saada lihassupistus aikaan koko lantionpohjassa. Tarkkaile, ettet lähde supistamaan pakaroita tai reisiä. Muista myös rentouttaa lantionpohja supistusten välissä. Tärkeää harjoittelussa on keskittyminen, sillä lantionpohjan harjoittelu ei todellakaan tapahdu kassajonossa tai liikennevaloissa. Harjoittelun tulisi toteutua eri asennoissa. Harjoittelu aloitetaan helpoimmasta asennosta, josta edetään haastavampiin asentoihin ja toiminnalliseen harjoitteluun. 

Jos lantionpohjan lihasten tunnistamisharjoitteet eivät onnistu ja sinulla on lantionpohjan oireita, apua saat lantionpohjan fysioterapeutin vastaanotolta. Ensikäynnillä kartoitetaan sinun tilanteesi ja luodaan sinulle henkilökohtainen fysioterapiasuunnitelma parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. 

Kirjoittajana Jenni Toivonen, Lantionpohjan fysioterapeutti

Varaa aika lantionpohjan fysioterapiaan.

Miesten lantionpohja
Lantionpohjan toimintahäiriöt koskettavat kaikkia sukupuolia.

Lähteet:

Eturauhasen liikakasvu (prostatahyperplasia), Eturauhasvaiva. 2022. Terveyskirjasto. 

Lantionpohjan fysioterapia; J. Heiskanen, V. Jernfors, A. Parantainen. VK-Kustannus 2020.

Kalenteroitu seksi

Seksuaalisuus parisuhteessa

Kalenteroitu seksi, seksitreffit ja sopimusseksi. Nämä mainitakseni erilaisista nimistä, joita on muodostunut saman aiheen ympärille, kun puhutaan suunnittelusta seksin harrastamisesta. Ensi alkuun se saattaa kuulostaa tylsältä tehdä merkintä kalenteriin, mutta esimerkiksi pitkäaikaisessa suhteessa elävien kannalta se voi olla erittäin merkittävää tyydyttävän seksielämän ylläpitämiseksi. 

Seksuaaliset vaikeudet ovat yleisiä sukupuolesta riippumatta, ja ne liittyvät erilaisiin henkisiin ja fyysisiin terveysongelmiin. Tässä tekstissä pitäydymme tällä kertaa henkisessä puolessa.

Voisiko suunnitelmallisuus sitten olla tae tyydyttävään seksielämään?

Ensireaktio on usein se, että sellaisesta seksin suunnittelusta menee kaikki ilo ja spontanius. 

Suunnitelmallisuus on yksi tapa lisätä yhteistä aikaa seksin parissa perusasioiden kuten kommunikaation ollessa kunnossa.

Vaikka toiset vannoisivatkin sopimusseksin nimeen, ei se tarjoa toimivaa automaattista ratkaisua kaikissa suhteissa. Sopimusseksiä en lähtisi suosittelemaan esimerkiksi silloin, kun suhteessa on kommunikaatio vaikeuksia, tai jos minkäänlaista muuta huomiota ei fyysisin kosketuksin jaeta suhteessa, vaikka siihen toivetta olisikin. 

Pohtikaa seuraavia kysymyksiä, kun mietitte voisiko sopimusseksi olla teidän juttunne:

 • Kuinka usein harrastatte spontaania seksiä? 
 • Onko seksin määrä riittävä?
 • Miten kommunikoitte seksiin liittyen?
 • Koetteko saavanne huomiota kosketuksin arjen lomassa? 

Suunnitelmallisuus virittää hetkeen 

Ajatustyö ennen kalenteroitua hetkeä, ja vaikkapa viestittely kumppanin kanssa virittää kommunikaatiota aiheesta, ja laittaa panostamaan yhteiseen aikaan. Se mitä se konkreettisesti sisältää on täysin teidän sen hetkisiä tarpeita ja käsitystä seksistä palvelevaa; ajatuksia stimuloivan leffan katsomista yhdessä saman peiton alla tai jonkin uuden seksitavan kokeileminen yhdessä – kaikki tämä on teidän käsissänne. 

Seksin merkitseminen kalenteriin
Suunnitelmallisuus ja spontaanius ei sulje toisiaan pois seksin harrastamisessa.

On tärkeää muistaa myös se, että jos sinä kalenteroituna hetkenä ei itsestään saa irti sitä, mitä oli aikaisemmin ajatellut, niin aina on lupa kieltäytyä. Kieltäytyminen on tärkeä teko teille molemmille. Yhteiseen hetkeen osallistuminen vain toista miellyttääkseen, omissa rajoissaan venyen, voi pahimmillaan kääntyä alkuperäistä ajatusta vastaan.

Kalenterointi ei seiso spontaniuden tiellä 

Ja hei, jos kalenteroitua seksiä on, niin se ei poista sitä, etteikö vaikka samana aamuna voisi olla jotain spontaaniakin seksiä! Säännöllinen ajan priorisointi ihmissuhteelle eri yhteyksissä vain lisää halua priorisoida toista, sekä luoda jaksamista ja kevyempää arkea kiireestä huolimatta. 

Tärkeää on, että toisen huomioimista kosketuksin ja kohteliain elein tapahtuu teidän arkenne lomassa hetkeen sopivin annoksin ja tavoin jokapäiväisessä elämässä. 

Kaiken taustalla on kommunikaatio

Myös tutkimusnäyttö puoltaa seksin suunnittelua. Psykologiset ominaisuudet vaikuttavan seksuaalisiin asenteisiin ja käyttäytymiseen. Saksalaisyliopiston tutkimus tutki seksuaalisuuteen ja persoonallisuuteen liittyviä piirteitä yhdessä, arvioidakseen niiden merkitystä pariskuntien seksuaalisen toiminnan kannalta. The Journal of Sex Research -julkaisussa ilmestyneen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten kumppaneiden psykologiset piirteet vaikuttavat naisten ja miesten seksuaaliseen toimintaan. Tutkimukseen osallistui miltein 1000 paria.

Tunnollisuus 

Persoonallisuuden piirteistä tilastollisesti merkittävä korrelaatio oli tunnollisten ihmisten ja paremman seksuaalisen tyytyväisyyden välillä. Tämä nousee esiin etenkin jos heterosuhteessa elävien parien mies omasi personallisuuden piirteenä tunnollisuuden. 

Tunnollisilla ihmisillä oli vähemmän seksuaalisia ongelmia, kuten estoja tai kokemuksia tyytymättömyydestä. Tunnolliset ihmiset osoittavat useammin suunniteltua käytöstä kuin spontaaniutta, myös seksin suhteen. Tunnolliset ihmiset ovat tarkkoja sekä seksin määrän että sen laadun suhteen unohtamatta kumppanin yksilöllisiä haluja. 

Edellä mainitut asiat edellyttävät, että teillä on mutkaton kommunikaatio keskustella muun muassa omista mieltymyksistänne ilman tuomitsemista. Kun olette tietoisia toistenne mieltymyksistä, niin teitä odottaa aina uusi yhteinen seikkailu. 

Apua muun muassa kommunikoinnin, haluttomuuden ja halujen eriparisuuden parissa työskentelyyn elämän eri vaiheissa tarjoavat SUHK Maman seksuaalineuvojat Espoossa ja Helsingissä. 

Ajatuksia sopimusseksistä teille jakaa,

Sara Seppäläinen – Äitiys – ja lantionpohjan fysioterapeutti, Seksuaalineuvoja, SUHK Mama Kamppi

Varaa aika seksuaalineuvontaan.

Lähteet:

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00224499.2018.1491521?journalCode=hjsr20&